Система управління закладами освіти визначається законом та установчими документами.

Установчі документи закладрої засновника та інших органів управління закладу освіти відповідно до законодавства.

Управління закладом дошкільної освіти дитячим садком “Ромашка” в селі Борове у межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійarist –>

  • Засновник Борівська сільська рада, Зарічненського району, Рівненської області.
  • Згідно до ст.20, п.1 Закону України “Про дошкільну освіту”, п.41 Положення про дошкільний навчальний заклад, керівництво закладом дошкільної освіти здіснює його директор.
  • Згідно до ст.20, п.2 ЗакоьнПоложення про дошкільний навчальний заклад, колегіальним постійно діючим органом управління закладом дошкільної освіти є педагогічна рада.
  • Згідно до ст.20, п.3 Закону України “Про дошкільну освіту”, п.45 Положення про дошкільний навчальний заклад, органом громадського самоврядування в ЗДО є загальні збори (конференція) колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, що скликаються не рідше одного разу на рік.