Система управління закладами освіти визначається законом та установчими документами.

Установчі документи закладу освіти передбачають розмежування компетенції засновника та інших органів управління закладу освіти відповідно до законодавства.

Управління закладом дошкільної освіти дитячим садком “Ромашка” в селі Борове у межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:

  • Засновник Борівська сільська рада, Зарічненського району, Рівненської області.
  • Згідно до ст.20, п.1 Закону України “Про дошкільну освіту”, п.41 Положення про дошкільний навчальний заклад, керівництво закладом дошкільної освіти здіснює його директор.
  • Згідно до ст.20, п.2 Закону України “Про дошкільну освіту”, п.42 Положення про дошкільний навчальний заклад, колегіальним постійно діючим органом управління закладом дошкільної освіти є педагогічна рада.
  • Згідно до ст.20, п.3 Закону України “Про дошкільну освіту”, п.45 Положення про дошкільний навчальний заклад, органом громадського самоврядування в ЗДО є загальні збори (конференція) колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, що скликаються не рідше одного разу на рік.