Для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів у ЗДО “Ромашка” в селі Борове створені наступні умови:

  • Забезпечений безперешкодний доступ до приміщення для осіб з особливими освітніми потребами.
  • Станом на 2019/2020 навчальний рік в закладі освіти функціонує одна інклюзивна група в якій навчається одна дитина з ООП.
  • З дитиною працюють вихователі та асистент вихователя.